• Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

Úvod
Vitajte v obchode Venusta's. Tieto zmluvné podmienky popisujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej lokality Venustas's. Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami v plnom rozsahu. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami alebo akoukoľvek časťou týchto podmienok, nesmiete používať túto webovú stránku.

Práva duševného vlastníctva
Pokiaľ nie je uvedené inak, my alebo naši poskytovatelia licencií vlastníme práva duševného vlastníctva na webovú stránku a materiál na stránke. Na základe nižšie uvedenej licencie sú všetky tieto práva duševného vlastníctva vyhradené.

Licencia na používanie webovej stránky
Stránky z webovej lokality môžete prezerať, sťahovať len na účely ukladania do vyrovnávacej pamäte a tlačiť ich pre svoje osobné použitie v súlade s obmedzeniami uvedenými nižšie a na iných miestach týchto zmluvných podmienok.
Nesmiete:
Opätovne publikovať materiál z tejto webovej lokality (vrátane zverejnenia na inej webovej lokalite);
Predávať, prenajímať alebo licencovať materiál z tejto webovej stránky; reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať materiál z tejto webovej stránky;
Upravovať alebo inak upravovať akýkoľvek materiál na webovej stránke.

Prijateľné použitie
Túto webovú stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo zhoršenie dostupnosti alebo prístupnosti webovej stránky; alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný, podvodný alebo škodlivý.

Platobné podmienky
Všetky platby sú splatné po prijatí. Ak platba nie je prijatá alebo je spôsob platby odmietnutý, kupujúci stráca vlastníctvo všetkých zakúpených položiek. Ak nebude prijatá platba, nebudú odoslané žiadne položky.

Dodacie podmienky
Dodacie lehoty sú odhadované a začínajú odo dňa odoslania. Dodacie lehoty nie sú zaručené a môže dôjsť k oneskoreniu.

Zásady vrátenia tovaru
Neakceptujeme vrátenie tovaru, pokiaľ sa na produkte nevyskytuje chyba. Ak dostanete chybný produkt, kontaktujte nás do 7 dní od prijatia a dohodnite sa na vrátení.

Riešenie sporov
Akýkoľvek spor vyplývajúci alebo súvisiaci s týmito podmienkami sa bude riešiť arbitrážou v súlade s pravidlami.

Zmeny zmluvných podmienok
Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní vtedy aktuálnou verziou týchto podmienok.